Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2019

Fienrira
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viateijakool teijakool

September 17 2019

Fienrira
9353 85c5 420
Reposted fromanheros anheros viakatisz katisz
Fienrira

September 14 2019

Fienrira
8914 6a8e
Reposted fromtfu tfu viazupacebulowa zupacebulowa
Fienrira
8861 9203 420
Reposted fromzelbekon zelbekon viazupacebulowa zupacebulowa

September 13 2019

Fienrira
8081 f38f
Reposted fromGIFer GIFer viagruetze gruetze

September 11 2019

Fienrira
The Voice
Reposted fromtgs tgs viaEwkaLoL EwkaLoL
Fienrira
4368 60ce
Spadanie z mostu tak wysokiego jak Golden Gate to zaledwie cztery sekundy. Tylko tyle trwa ostatnia podróż. Cztery sekundy spadania przez no-man's-land dzielący dwa światy. Cztery sekundy, w czasie których już się prawie nie żyje... choć jeszcze nie całkiem umarło. Cztery sekundy podróży w próżni. Odruch wolności czy szaleństwa? Odwagi czy słabości? Cztery sekundy, po upływie których wpada się do wody z szybkością stu dwudziestu kilometrów na godzinę. Cztery sekundy, po których następuje śmierć.
— Guillaume Musso - "Będziesz tam?"

September 10 2019

Fienrira

September 08 2019

Fienrira
7868 9a35 420
Reposted fromipo ipo viapinkdress pinkdress

September 05 2019

Fienrira
1940 0525 420
Reposted fromteijakool teijakool viazupacebulowa zupacebulowa
Fienrira
Reposted fromkansei kansei viaEwels Ewels
Fienrira
3843 eeff 420
Reposted fromteijakool teijakool
Fienrira
3844 c791
Reposted fromteijakool teijakool

September 04 2019

Fienrira
7550 a2bc 420
Reposted fromLane Lane viarunkenstein runkenstein

September 03 2019

Fienrira

September 02 2019

Fienrira
A Loudencer
Reposted fromlaserpony laserpony viateijakool teijakool
Fienrira
Reposted fromFlau Flau viazupacebulowa zupacebulowa

August 31 2019

Fienrira
4873 fa7a 420
When it’s cold enough to see the melody.
Reposted fromPoranny Poranny viateijakool teijakool
Fienrira
7673 e6c1 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl